Společnost a sociologie

nejen sociologickou optikou 

13. OLOMOUCKÁ  PODZIMNÍ SOCIOLOGICKÁ KONFERENCE

9.–11. 10. 2024 | organizuje Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP


Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci si Vám dovoluje oznámit, že pod záštitou České sociologické společnosti uspořádá třináctou olomouckou podzimní sociologickou konferenci se zahraniční účastí
na otevřené téma Společnost a sociologie nejen sociologickou optikou.

Konference se uskuteční ve dnech 9. 10. – 11. 10. 2024 v Olomouci.

Včasná registrace (do 15. 9. 2024): 2 500 Kč/100 €, studenti prezenčního studia 1 000 Kč/40 €
Pozdní registrace: 4 000 Kč/160 €, studenti prezenčního studia 2 000 Kč/80 €

Registrace na konferenci spuštěna od 1. 7. 2024!© KSA 2024 | admin

web design iamkono.com